Kuidas luua koroonapass ja millal kaotab koroonapass kehtivuse?

Koroonapassi (COVID-tõendit) saab luua kui ka kehtivusaega vaadata aadressil www.digilugu.ee.
Koroonapassi (COVID-tõendit) saab luua kui ka kehtivusaega vaadata aadressil www.digilugu.ee.

Koroonapass (COVID tõend) on vajalik riigisiseselt üritustel ja tegevustes osalemiseks (pubi külastamine, spordisaalid, kinod jne). Alates 14. veebruarist koroonapassi (COVID tõendit) ei nõuta riigisiselt alaealistelt. Samuti alates 14. veebruarist ei ole COVID-tõendit vaja enam ões toimuvatel üritustel ja tegevustes.

Kui kaua kehtib koroonapass?

Koroonapass (COVID tõend) jaguneb kaheks ja seda on võimalik saada kahel viisil ning sellest sõltub, kui kaua koroonapass kehtib. Lühidalt öeldes koroonapass pärast esmast vaktsineerimiskuuri kehtib 270 päeva, pärast tõhustudoosi pikeneb 365 päeva. Pärast läbi põdemist 180 päeva.

VAKTSINEERIMINE: 270 PÄEVA + 365 PÄEVA

Koroonapass (sel juhul vaktsiinipass) kehtib pärast esmase vaktsineerimiskuuri lõpetamist 270 päeva, aga olenevalt riigist võib see olla pikem või lühem. Eestis riigisiseselt kehtib 270 päeva. Pärast seda tuleb teha tõhustusdoos, mis pikendab koroona vaktsiinitõendi (koroonapassi) kehtivust 365 päeva võtta. Tõend hakkab kehtima koheselt pärast tõhustusdoosi tegemist.

LÄBIPÕDEMINE: 180 PÄEVA 

Lisaks on võimalik koroonapassi saada COVID läbipõdemise teel. Selle aluseks on vajalik positiivine Sars-Cov-2 PCR proov, mis tõendab, et olete haiguse läbi põdenud. Koroona läbipõdemistõend kehtib 180 päeva pärast positiivne PCR-testi tulemusest. Pärast seda tuleb tõendi pikendamiseks teha tõhustusdoos.

Kuidas genereerida koroonapass?

Nii vaktsineerimise kui ka läbipõdemise teel saadud pass ja QR-kood tuleb genereerida patsiendiportaalis aadressiga digilugu.ee.

Millal lõpetatakse koroonapassi nõudmine?

Kaja Kallas andis 2. veebruaril teada, et COVID-tõendi nõue lõpetatakse absoluutselt kõigile alates 21. veebruarist, aga ainult juhul kui viimase 10 päeva jooksul on haiglasse jõudnud keskmiselt alla 25 sümptomaatilise COVID-19 patsiendi päevas. Hetke keskmist näeb meie koroona igapäeva statistikas.

You may also like...